English

Ny publikasjon: Work-Family Dynamics

Workfamily_utklipp_omslag
15. mai 2017

Hvilken rolle spiller familiepolitikk, arbeidslivets organisering og familielivets krav og forventninger for hvordan foreldre kombinerer arbeid og familie? 

Er Norge klar for likestilt foreldreskap?

Er Norge klar for likestilt foreldreskap?
24. april 2017

Skal du på seminaret vårt om likedeling av foreldrepermisjon 26. april, kan du lese deg opp på relevant CORE-forskning her.

Etterkommerkvinner velger jobb

Marjan Nadim_
06. april 2017

Innvandrerkvinner fra Pakistan har lavere arbeidsdeltakelse enn andre kvinner, men hvordan går det med døtrene? ISF-forsker Marjan Nadim forteller om sin forskning i podcastepisode.

Hege Skjeie mottar europeisk pris

Hege Skjeie
23. mars 2017

ISF og CORE gratulerer professor Hege Skjeie med velfortjent europeisk pris for sin innsats for forskning på kjønn, likestilling og politikk!

Hvorfor er sykepleieryrket et kvinnedominert yrke?

Julia Orupabo portrett
22. mars 2017

I ny podcast kan du høre ISF-forsker Julia Orupabo fortelle om sykepleien og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. 

CORE på FNs kvinnekommisjon

CSW
13. mars 2017

Denne uken arrangeres FNs 61. kvinnekommisjon i New York. CORE-leder Mari Teigen er på plass for å fortelle om likestilling i Norden og hvilke likestillingsutfordringer de nordiske landene har foran seg.

Hvem benytter seg av fedrekvoten?

Fedrekvote
15. februar 2017

Mange fedre benytter seg av fedrekvoten, men det er fremdeles noen som tar bare deler av den eller ikke benytter seg av den i det hele tatt. I en fersk studie presenteres detaljert kunnskap om hvem disse fedrene er, hva som kjennetegner dem samt grunnene til deres manglende kvotebruk.

Lansering: CORE Topplederbarometer 200

CORE TOpplederbaroemter
07. februar 2017

Hvordan er kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i Norge? Hvilke type stillinger har kvinnelige toppledere? I hvilke bransjer er kjønns(u)balansen størst? CORE Topplederbarometer 200 gir deg svaret.

Kvinner tjener 88 kroner for hver 100-lapp menn tjener

Kvinne_møte
02. februar 2017

"Norske kvinner tar mer utdanning, er yrkesaktive lenger og jobber mer heltid. Likevel består lønnsgapet til mennene. Hvorfor det?" Dette spør forsker Kjersti Misje Østbakken i kronikk i Aftenposten 2. februar. Du kan lese kronikken i fulltekst her.

Kvinner med flere søsken får færre barn

barnevogn
01. februar 2017

Kvinner som vokser opp i større søskenflokker får færre barn, mens menn får flere barn. I en internasjonalt anerkjent studie presenterer forskere unike tall på feltet.

Core