English

Hvem benytter seg av fedrekvoten?

Fedrekvote
15. februar 2017

Mange fedre benytter seg av fedrekvoten, men det er fremdeles noen som tar bare deler av den eller ikke benytter seg av den i det hele tatt. I en fersk studie presenteres detaljert kunnskap om hvem disse fedrene er, hva som kjennetegner dem samt grunnene til deres manglende kvotebruk.

Lansering: CORE Topplederbarometer 200

CORE TOpplederbaroemter
07. februar 2017

Hvordan er kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i Norge? Hvilke type stillinger har kvinnelige toppledere? I hvilke bransjer er kjønns(u)balansen størst? CORE Topplederbarometer 200 gir deg svaret.

Kvinner tjener 88 kroner for hver 100-lapp menn tjener

Kvinne_møte
02. februar 2017

"Norske kvinner tar mer utdanning, er yrkesaktive lenger og jobber mer heltid. Likevel består lønnsgapet til mennene. Hvorfor det?" Dette spør forsker Kjersti Misje Østbakken i kronikk i Aftenposten 2. februar. Du kan lese kronikken i fulltekst her.

Kvinner med flere søsken får færre barn

barnevogn
01. februar 2017

Kvinner som vokser opp i større søskenflokker får færre barn, mens menn får flere barn. I en internasjonalt anerkjent studie presenterer forskere unike tall på feltet.

Ny publikasjon: The Nordic Gender Equality Model

Kap_5_nordicmodel
26. januar 2017

Kan vi fortsatt snakke om en nordisk likestillingsmodell? Hva er likheter og forskjeller mellom de nordiske landene? Dette og flere andre spørsmål stiller forskerne Mari Teigen og Hege Skjeie i en nylig utgitt bok.

Menn på toppen

Andel menn i norske makteliter
12. januar 2017

Det er stor mannsdominans blant sjefsredaktørene i de største avisene, viser en kartlegging Dagsavisen har gjort denne uken. Dette gjelder ikke bare aviser, viser ISF-tall.

Tallenes tale: Ny CORE-indikator for kjønn og lønn

CORE-indikator_KL
12. desember 2016

– Timelønn er det sentrale målet for å forklare kjønnsforskjeller i lønn, sier samfunnsøkonom Kjersti Misje Østbakken. Indikatoren viser at kjønnsforskjellene er størst på lønnstoppen.

Introducing our new Nordic Centre of Excellence: NORDICORE

NORDICORE gender work
13. oktober 2016

Good news for gender research at the Institute for Social Research! Fincanced by NordForsk, the centre sets out to solve the Nordic Gender Paradox in Research and Innovation.

Regjeringen vil satse videre på CORE!

MariTanjaCORE
06. oktober 2016

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 slår fast: «CORE skal fremdeles være et sentralt, kompetent og kraftfullt miljø for likestillingsforskning».

Fortsatt likestillingsrevolusjon?

Ulik likestilling lansering
03. oktober 2016

Arbeidsgiver må utfordres på rekrutteringsspørsmål, arbeidstaker på fedrekvote – men hvem tar ansvar for likelønnsproblematikken? Dette diskuterte panelet da CORE-boka «Ulik likestilling i arbeidslivet» ble lansert.

Core