English

The Nordic Gender Equality Model

Ny_publikasjon_CORE_JPG
26. januar 2017

Kan vi fortsatt snakke om en nordisk likestillingsmodell? Hva er likheter og forskjeller mellom de nordiske landene? Dette og flere andre spørsmål stiller forskerne Mari Teigen og Hege Skjeie i en nylig utgitt bok.

Menn på toppen

Andel menn i norske makteliter
12. januar 2017

Det er stor mannsdominans blant sjefsredaktørene i de største avisene, viser en kartlegging Dagsavisen har gjort denne uken. Dette gjelder ikke bare aviser, viser ISF-tall.

Tallenes tale: Ny CORE-indikator for kjønn og lønn

CORE-indikator_KL
12. desember 2016

– Timelønn er det sentrale målet for å forklare kjønnsforskjeller i lønn, sier samfunnsøkonom Kjersti Misje Østbakken. Indikatoren viser at kjønnsforskjellene er størst på lønnstoppen.

Introducing our new Nordic Centre of Excellence: NORDICORE

NORDICORE gender work
13. oktober 2016

Good news for gender research at the Institute for Social Research! Fincanced by NordForsk, the centre sets out to solve the Nordic Gender Paradox in Research and Innovation.

Regjeringen vil satse videre på CORE!

MariTanjaCORE
06. oktober 2016

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 slår fast: «CORE skal fremdeles være et sentralt, kompetent og kraftfullt miljø for likestillingsforskning».

Fortsatt likestillingsrevolusjon?

Ulik likestilling lansering
03. oktober 2016

Arbeidsgiver må utfordres på rekrutteringsspørsmål, arbeidstaker på fedrekvote – men hvem tar ansvar for likelønnsproblematikken? Dette diskuterte panelet da CORE-boka «Ulik likestilling i arbeidslivet» ble lansert.

Hvordan unngå ulik likestilling i arbeidslivet?

Sigtona Mari Uliklikestilling
20. september 2016

Bokaktuelle CORE-forskere ser inn i krystallkula: Delingsøkonomi og globalisering byr på likestillingsutfordringer. De håper partene vil diskutere tiltak under lanseringen.

Gjettelek om likestilling

Møte Likestilling Colourbox
19. september 2016

KRONIKK: Tiltak er vel og bra, og begrunnelsene kan være gode, men vi vet for lite om hva som virker og ikke virker. Det skriver CORE-leder Mari Teigen i Dagens Næringsliv.

Ja til mangfoldstiltak, men utfordres arbeidsgiver nok?

Orupabo Kvinnejobber mannsjobber boklansering
08. september 2016

Boka «Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber» problematiserer hvordan studenters etnisitet og kjønn kan bli en barriere for drømmejobben. Les mer om løsningene panelet debatterte under lanseringen 6. september.

Den usynlige arbeidshånd

Orupabo Usynlige arbeidshånd2 Dagbladet
29. august 2016

ESSAY: «Det er ikke bare hva du faktisk kan og vet som avgjør dine muligheter i arbeidsmarkedet. Du blir det du og andre tror du passer til som mann eller kvinne, innvandrer eller nordmann», skriver forsker Julia Orupabo i Dagbladet.

Core