English

For liten til å sitte stille?

Gutt Undervisning Colourbox
24. august 2016

KRONIKK I DN: Overgangen til skolebenken er stor. Særlig de yngste guttene kan bli sittende igjen med en ADHD-diagnose uten grunn.

Økonomi: Norge dersom damene dro

Økonomi Reise Kvinner Pixabay
16. juni 2016

Ny forskning beregner kvinners bidrag til norsk BNP-vekst.

Mer likestilling med fedrekvote?

Mann Barn Pixabay
14. juni 2016

En ny litteraturstudie fra Institutt for samfunnsforskning viser at fedrekvoten har stor oppslutning og brukes i de fleste deler av arbeidslivet. Imidlertid er verken likestillingspotensialet eller velferdspotensialet realisert fullt ut.

Kjønnsubalanse på toppen i næringslivet

CORE Topplederbarometer 1
31. mai 2016

– Bedrifter med respekt for seg selv bør rekruttere kvinner til toppledelsen, lød det fra statsråd Solveig Horne under lanseringen av CORE Topplederbarometer. Kan måleverktøyet tette kunnskapshullet? Les om resultatene her.

Setter ekskludering på studieplanen

Julia Orupabo portrett
26. mai 2016

Hva betyr det egentlig når studenter opplever etnisitet som en barriere i noen profesjoner, mens det blir ansett som en fordel for å lykkes i andre? Kompetanse, kjønn og etnisitet, og betydningen dette har for inkludering er tema i den nye fagboken til ISF-forsker Julia Orupabo.

27. mai lanseres CORE Topplederbarometer

CORE Topplederbarometer hoder
11. mai 2016

CORE sitt nye balansebarometer gjør opp status for kjønnsfordelingen i norsk toppledelse. Representanter fra Statoil, Nordic Choice Hotels og NSB tar debatten under lanseringen.

Gutter velger konjunkturfølsomme yrkesretninger

De frafalne Kristine von Simson
27. april 2016

Økonomiske svingninger i arbeidsmarkedet styrer frafall innen yrkesfag – i gode tider hopper gutta av. Enkle tiltak kan sørge for at flere fullfører utdanningsløpet.

De viktigste sakene fra 8. mars-uken

11. mars 2016

Institutt for samfunnsforskning gjør opp status for noen av sakene som preget nyhetsbildet.

Forskningsrapporter om lønnsgap og familiearbeidsfordeling

08. mars 2016

ISF har deltatt i et internasjonalt forskningsprosjekt kalt Gender Pay Gap and Gender Care Gap. Prosjektet berører folks forståelse og praksis rundt kjønnsforskjeller i lønn og tid brukt til hus- og omsorgsarbeid, og har avstedkommet mange spennende resultater.

Forventer forbilledlige flyktninger

07. mars 2016

– De er mennesker med dårlige og gode egenskaper, akkurat som oss, sa Anne Phillips da hun gjestet CORE/ISF 4. mars. Forsker Anja Bredal etterlyste imidlertid en mer offensiv debatt om kvinners rettigheter – hun mener man må kunne si at noen land er dårligere for kvinner enn andre.

Core