English

Anne Phillips gjester ISF

18. februar 2016

En av vår tids ledende politiske tenkere, Anne Phillips, besøker Norge 4. mars. På programmet står blant annet besøk hos CORE kjernemiljø for likestillingsforskning. 

Likestilling engasjerer

05. februar 2016

Ansettelse av ny Telenor-toppsjef har brakt mange meninger til torgs. Den lave andelen av kvinnelige toppledere i norsk næringsliv er det mange som setter spørsmålstegn ved.

Utforsket sammenhengen kjønnsbalanse og kjønnsforskning

07. januar 2016

Gir kjønnsbalanse i akademia mer forskning med kjønnsperspektiv? Det var blant spørsmålene som ble stilt da forskningsrådets BALANSE-program inviterte til workshop i desember om forholdet mellom kjønnsbalanse og kjønnsforskning.

Skal overvåke kjønnsbalanse i norsk toppledelse

09. desember 2015

CORE skal utvikle et måleinstrument for å følge utviklingen i kjønnsbalansen i toppsjiktet i norsk næringsliv.

Nytt nummer av Søkelys på arbeidslivet

26. november 2015

Årets siste utgave av Søkelys på arbeidslivet tar for seg likestilling og kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Hva er kvinners avkastning av utdanning, og hvordan er det egentlig med kvinners holdninger til sykefravær?

Svekkes EUs likestillingspolitikk? Inntrykk fra CORE+ARENA- konferansen

12. november 2015

EUs likestillingspolitikk mangler en tydelig visjon og klare forpliktelser, hevdet den finske professoren i statsvitenskap Johanna Kantola da hun gjorde opp status for unionens likestillingspolitikk på seminaret «Når likestillingen europeiseres».

Konferanse om EU og likestillingspolitikk

28. september 2015

Torsdag 5. november arrangerer CORE og ARENA en spennende konferanse om EU og likestillingspolitikk.

Bokanmeldelse: Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv

11. september 2015

Tidligere i år ble boken "Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv" lansert, med Mari Teigen som redaktør. Denne uken ble boken anmeldt av Forskerforum.

Kronikk i DN: Er det kvinnenes skyld?

27. august 2015

"Mange kvinnelige jurister roer ned karrieren når de får barn; de jobber mindre og tar en mer familievennlig jobb. Mennene fortsetter sitt karriereløp. Har kvinnene selv skylden, eller er det betingelser i arbeids- og samfunnsliv som skaper skiller?" Dette skriver Sigtona Halrynjo og Tanya Marie Samuelsen i en kronikk i DN 24. august. Du kan lese kronikken i fulltekst her.

Inspiserte glasstaket fra ulike ståsted og metodiske vinkler

Glasstakskonferanse i Trondheim_panel
18. juni 2015

I samarbeid med NTNU-forskere samlet CORE nylig næringslivsfolk, forskere fra hele landet, USA og Nederland i Trondheim - til konferanse om det omdiskuterte glasstaket.

Core