English

Hva er det med norske menn?

31. mai 2013

Påstanden om at for mye likestilling forklarer den relativt lave andelen kvinnelige gründerne i Norge er i beste fall unyansert.

Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge

Krysningspunkter - bokforside
29. april 2013

Kvinner med minoritetsbakgrunn er stadig tema i offentlig debatt og på den offisielle politiske dagsorden, men diskusjonen er gjerne knyttet til en særskilt likestillingspolitisk dagsorden for minoritetskvinner. 

Tøffe jenter og myke gutter

Liza Reisel_ny
07. mars 2013

Det er guttene som er nøkkelen til et mer kjønnsjevnt arbeidsmarked i Norge. 

Fortsatt kjønnsdeling i jobb og utdanning

Brekke, Idunn_ny
06. mars 2013

Kvinnenes inntog i høyere utdanning og flere tidligere mannsdominerte høystatusyrker de siste 50 år har likevel satt sine spor. Kjønnsfordelingen er jevnere, men skillet eksisterer fortsatt, viser en ny kunnskapsoversikt.

Valg er mer en jente- enn gutteting

Mari Teigen
02. mars 2013

Aftenpostens oppslag sementerer tradisjonelle bilder av jenter som shoppinggale, upolitiske og uengasjerte.

Familiepolitiske ordninger tas for gitt

Surrogati
22. februar 2013

To artikler i siste nummer av TfS belyser foreldreskap fra ganske ulike vinkler. Den ene tar for seg forholdet mellom fødselsrater og velferdsordninger, mens den andre er en analyse av mediedebatten om surrogati.

Etablerer nytt miljø med spisskompetanse på likestillingsforskning

Mari Teigen
31. januar 2013

Institutt for samfunnsforskning er tildelt ansvaret for å etablere et nytt nasjonalt kjernemiljø for forskning om kjønnslikestilling.

Core