English
Hvorfor er sykepleieryrket et kvinnedominert yrke?

Hvorfor er sykepleieryrket et kvinnedominert yrke?

22 mars 2017

I ny podcast kan du høre ISF-forsker Julia Orupabo fortelle om sykepleien og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. 

Er sykepleie et kvinneyrke? Og hvordan skal velferdsstaten møte økende krav til helsetjenester? I ukens episode av podcasten Kjønnsavdelingen kan du høre Julia Orupabo diskutere det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og velferdsstatens utfordringer. Orupabo forteller blant annet om forskningen hun har gjort på å forstå hvorfor sykepleien er et kvinnedominert yrke og hva kvinnelige og mannlige studenter tenker om karrierer i sykepleien.

Hør Kjønnsavdelingens episode "Velferd på spill" her.

juliaorupabo_kvinnejobber_cappelen

Hvis du vil lese mer om Orupabos forskning på dette feltet, kan du Iese boken "Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber". Gjennom 36 intervjuer med studenter i typiske kvinne- og mannsdominerte yrker undersøker Orupabo hvordan kjønn og etnisitet blir viktige markører i overgangen fra studier til arbeidslivet. 

Les mer om boken her:

Nyhetssak om boken
Nyhetssak fra boklanseringen
Bokanmeldelse i Tidsskrift for samfunnsforskning

Hva er Kjønnsavdelingen?

Kjønnsavdelingen er en podcast med 6 episoder som handler om kjønn og likestilling. I episode 5 kan du også høre ISF-forsker Marjan Nadim i episoden om migrasjon. Podcasten er et samarbeid mellom Kilden kjønnsforskning.no og Agenda Magasin.

Core